Tým poradců

Náš tým se skládá ze studentů osmi z devíti fakult Masarykovy univerzity. Studujeme nebo máme zkušenosti se všemi stupni studia (bakalářské, magisterské i doktorské) v prezenční i kombinované formě.


Jaroslav Čechák (Fakulta informatiky)

Jaroslav

Studuji na fakultě informatiky magisterský obor Umělá inteligence a zpracován přirozeného jazyka. Poradím Vám především ohledně studia na FI. Ostatní dotazy se pokusím zodpovědět, jak jen bude v mých silách. Jednoho dne možná napíši inteligentní program, který bude schopný odpovědět na každou Vaši otázku ohledně studia, položenou přirozeným jazykem. Takovýto program však bude ještě nějakou dobu pouhým snem a do té doby Vám budeme radit my, osobně a rádi.

Helena Peschelová (Přírodovědecká fakulta)

Helena

Studuji navazující magisterské studium na PřF, obor Molekulární biologie a genetika. Krom šťourání se v buňkách a v DNA mám ráda geocaching, dobré jídlo, pivo, víno, přátele, zajímavé knihy, cizí jazyky, vzdělávání (sebe i druhých), žirafy, cestování, společenské hry a spoustu dalších věcí. Trpím neovladatelnou touhou neustále někomu něco sdělovat 🙂

Petra Kočišová (Právnická fakulta & Filozofická fakulta)

Petra

Od akademického roku 2010/2011 studuji obor Právo a právní věda na PrF a od akademického roku 2012/2013 taky Historii a Ukrajinský jazyk na FF.

Jsem příliš slabá na spasení celého světa, ale pořád naivně věřím, že ho můžu zlepšit aspoň v drobnostech. Špatně snáším fatální následky, které vznikají z drobných omylů a nepochopení. Proto se ve spolupráci s ostatními poradci snažím spolustudenty informovat o možných úskalích studia a případné problémy pokud možno minimalizovat. Radím zejména v případech týkajících se mé domovské PrF nebo celouniverzitní tělesné výchovy, ale nevyhýbám se ani dotazům z ostatních oblastí.

Lenka Kříčková (Fakulta sociálních studií)

Lenka

Studuji na FSS sociální politiku a sociální práci, ale začínala jsem na sociologii. Prošla jsem od bakalářského přes dvě navazující magisterská studia až na doktorské. V průběhu jsem byla 6 let zaměstnancem na výzkumném institutu na FSS (IVRIS), dělala jsem 2 roky administrativní asistenci na katedře sociologie, teď dělám asistentku emeritního profesora Ivo Možného. Můj život je tedy úzce spjat s Masarykovou univerzitou.

Ale škola a práce není vše, takže když nestuduji a nepracuji, snažím se žít aktivně a mám spoustu známých a koníčků. Square dance, round dance, salsa, příroda, vandry, kytara, volejbal, florbal, plavání, cvičení, saunování, šachy, cestování, kamarádi, PC hry a společenské hry, to vše jsem já.

Největší přání z dětství: Všechno vědět.
Největší přání dnes: Umět správně naložit se vším, co vím.

Radek Otáhal (Lékařská fakulta)

Radek

Již čtvrtým rokem studuji Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě. Ke Studentským poradcům jsem se přidal především kvůli tomu, že jsem se sám dostal do problémů se studiem a nevěděl jsem, jak si s těmito problémy poradit. Nu a proto jsem se o tématiku vysokoškolské legislativy, SaZŘ MU a podobné začal více zajímat a rád využiji tyto znalosti pro pomoc dalším.

Jakub Peschel (Fakulta informatiky)

Jakub

Jsem studentem Fakulty informatiky, senátorem Akademického senátu MU a lektorem Prvákovin. Ke studentským poradcům jsem se přidal, neboť mě těší pomáhat lidem jakýmkoliv způsobem. Kromě poradenství se rád věnuji sportu, stolním a počítačovým hrám, či četbě.

Věra Punčochářová (Právnická fakulta & Pedagogická fakulta)

Věrka

Proplouvám světem práva a českého jazyka.

Kontakty:
e-mail:
poradci@muni.cz

diskuzní fórum v IS

Facebook:
Studentští poradci

On-line konzultace:
Studentští poradci
  • pondělí 17:00–18:30
  • pátek 14:30–16:00

více...
Nabídka
Přijde Vám práce Studentských poradců zajímavá? Baví Vás pomáhat lidem? Chtěli byste se k nám připojit? Napište nám na poradci@muni.cz a dozvíte se víc. :)
Psychologická poradna
Internetová psychologická poradna zaměřující se na věci, na které jsou Studentští poradci krátcí. Fandíme jim v jejich záslužné činnosti.