Napsali o nás

Několik hodin týdně dobrovolně věnují tomu, že řeší problémy jiných lidí. Studentští poradci radí posluchačům Masarykovy univerzity nejenom s poplatky za studium, ale mohou je také zastupovat při konfliktech s vyučujícími. Nejtěžší na této práci prý ale není luštění studijního řádu, nýbrž moment, kdy člověk musí zoufalému studentovi říct, že na řešení jeho problému je už pozdě.

Každý student se může během svého studia dostat do situace, kterou nedokáže sám vyřešit. V takovém případě jsou tu pro něho studentští poradci. Mnoho studentů však vůbec netuší o jejich existenci, a ti, kteří ano, leckdy neví, s čím vším jim mohou pomoci. Proto jsem vyzpovídala studentskou poradkyni Vlastu Žákovou.

Studentští poradci jsou různorodá skupina aktivních studentů, zaštítěná Poradenským centrem MU, kteří se rozhodli pomáhat svým spolužákům s jejich studijními potížemi. Tak popisuje Vlasta Žáková z fakulty informatiky, co má vlastně i ona sama na starost. Už třetím rokem se jako poradkyně zabývá tématy, jako je problematika poplatků za studium a podmínky postupu do dalšího semestru.


Poradci Masarykovy univerzity pomohli již tisícům studentů, dalším právě pomáhají a práce jim rozhodně jen tak nedojde. Odměnou jsou jim zkušenosti, přehled, růst osobnosti, ale i poděkování, kontakty a kompletní připravenost na plnohodnotné zaměstnání i přímo nabídky práce. K čemu všemu se v rámci poradcování dostali a koho mezi sebe hledají, prozradí následující rozhovor. Odpovídají dva zástupci Studentských poradců Vlasta a Dalibor.


Každý z nás někdy potřebuje poradit. Ne vždy ale víme, na koho se obrátit. Na co mají studenti Masarykovy univerzity vlastně nárok a co naopak musí nebo nesmí? Na koho se obrátit, když potřebuju výjimku? A hlavně jak to udělat, abych na poplatcích utratil co nejméně? S takovýmito a podobnými záležitosti ohledně studia obecně vám nejlépe poradí Studentští poradci.

Zájem o služby Studentských poradců kontinuálně roste rok od roku, mohou se na ně zdarma obrátit studenti Masarykovy univerzity i uchazeči o studium na ní. Těžiště práce spočívá ve studijně-právním poradenství, přičemž Poradci se snaží o předcházení konfliktních situací osvětou.

Komentář studentského poradce pro univerzitní noviny muni.cz.

Ač na začátku studia možná překypujete elánem a slovo problém vůbec nemáte ve svém vysokoškolském slovníku, nikdy nevíte, kdy se nějaká nepříjemnost objeví. Pokud si s něčím nebudete vědět rady nebo se vám dokonce přestane dařit a ani spolubydlící nebo spolužáci vám nebudou umět poradit, zkuste se obrátit na studentské poradce. Ti vám pomohou ven z kdekteré kaše.

V živote snáď každého školáka nastane moment, kedy musí zájsť pro radu ako ďalej s jeho kariérou aktívneho študenta. Na univerzite to často býva návšteva štúdijného oddelenie. Skúsenosť vraví, že nie vždy tam chodíme radi. Existuje aj alternatíva, ako sa možno nepríjemným stretnutiam vyhnúť. Študentský poradcovia.

Masarykova univerzita má velké množství studentů i zaměstnanců. Tak jak už to ve vzdělávacích institucích chodí, probíhají mezi nimi interakce. Co dělat, když máte pocit, že váš vyučující se chová nestandardně? Nebo když máte problém u zkoušky či u konzultace? Zeptali jsme se i na potíže, které jste nám vy, naši čtenáři zaslali do redakce. Věříme, že vám odpovědi od Studentských poradců Masarykovy univerzity pomohou.

Mnoho studujících se ve škole dostane do situace, kdy si neví rady s výkladem studijního a zkušebního řádu či jiných univerzitních předpisů. Na základě podobných zkušeností založili absolventi Masarykovy univerzity v roce 2007 spolek Studentských poradců.

Dnešními hosty na Rádiu R byli Ondřej Folvarčný a Vlasta Žáková – studentští poradci pro Masarykovu univerzitu.

Nové konzultační hodiny studentských poradců začínají platit od 21. března. Osobně budou k zastižení nadále dvakrát týdně v Poradenském centru a jednou týdně v Univerzitním kampusu Bohunice, avšak v jiných dnech a jiných hodinách než dříve. Studentští poradci tak vycházejí vstříc studentům, kterým současné hodiny ne vždy vyhovovaly.

Pokud je mi známo, na žádné z ostatních vysokých škol neexistuje projekt, který je záběrem a rozsahem poskytovaných služeb srovnatelný s naší činností. Víme o podobných aktivitách, ty ovšem zahrnují jen některé naše dílčí činnosti, jako jsou třeba informativní přednášky pro prváky nebo se váží jen k určité fakultě a ne k celé univerzitě.

Z anotace: “Bakalářská práce se zabývá současným vývojem vysokoškolského poradenství v ČR se zaměřením na projekt studentských poradců realizovaný na MU.” … “Empirická část, pojednávající o Studentských poradcích na MU, prezentuje výsledky, získané během kvalitativního šetření, zaměřené na to, jak Studentští poradci naplňují vybrané principy rozvoje poradenských služeb.”

Z oponentského posudku: “Čtenáři je předloženo poctivě a zdařile realizované výzkumné šetření, které naplňuje vytyčený cíl práce. Oceňuji zejména podobu analýzy dat, která je přehledně sestavena a autorka do ní vkládá řadu citací z rozhovorů (s pečlivými zdroji), což dodává textu autentičnosti. Pochvalu také zasluhuje samotné shrnutí a interpretace dat, kde autorka vhodně propojuje výsledky výzkumného šetření s teoretickými poznatky. Celkově práce přináší řadu zajímavých a nových informací.”

Z posudku vedoucí práce: “empirickou část práce (s. 36-60), která vyniká metodologicky správným a pečlivým zhodnocením práce Studentských poradců, považuji za hodnotný příspěvek k poznání aktuálního stavu vysokoškolského poradenství v ČR.”

Zatímco před dvěma lety řešili několik dotazů týdně, v současnosti mají práci každý den. “Výhodou je, že zvláště nově příchozí studenti se s dotazem a žádostí o pomoc raději obrátí na kolegu ze staršího ročníku než na oficiální místa,” řekla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Poradenství není jedinou náplní práce studentských poradců. Letos podruhé pořádali osvětové přednášky nazvané Bezpečně studiem, které mají včas upozornit studenty na potíže, které je při studiu mohou potkat.

Práci poradců ocenil i dvacetiletý Adam, student prvního ročníku medicíny. „Všude na kampusu jsem viděl letáčky, a proto když jsem řešil problém s nezapsáním tělocviku, úplně automaticky jsem zamířil za studentským poradcem,“ řekl Adam.

  • Studentští poradci: Zeptejte se spolužáků (Prvákoviny – manuál na použití univerzity, září 2009)

Dostanete-li se do situace, kdy si nebudete vědět rady, jednu ze stále populárnějších služeb představují Studentští poradci.

Patříte ke studentům Masarykovy univerzity a nevíte si rady se školními poplatky? Nebo chcete přerušit studium, a nevíte jak? Nebo máte jiný studijní problém? Pak vaše kroky většinou vedou do fronty na studijní oddělení. Existuje ale i jiná cesta. Jsou jí Studentští poradci, kteří vám neformálně, a přitom kvalifikovaně pomohou v nouzi.

Mezi poradce patří hlavně lidé z akademických senátů – tedy studenti, kteří mají přímý přístup k vnitřním předpisům fakulty.

  • Studentští poradci: Zeptejte se spolužáků (Prvákoviny – manuál na použití univerzity, září 2008)
  • Na co studijní nestačí, tam pomáhají studentští poradci (Stisk, 11.03.2008)
  • Studentští poradci aneb jedna z cest, kde hledat pomoc a volat po nápravě) (sci.bloguje.cz, 05.03.2008)

…jsou dostupní studentům všech ročníků, bez ohledu na obor nebo fakultu, a svou činností vytvářejí prostor pro pomoc těm, kterým se jí nedostalo na správném místě…

  • Studentští poradci nejen pro prváky (Halas – časopis studentů FSS, listopad 2007)


Kontakty:
e-mail:
poradci@muni.cz

diskuzní fórum v IS

Facebook:
Studentští poradci

On-line konzultace:
Studentští poradci
  • pondělí 17:00–18:30
  • pátek 14:30–16:00

více...
Nabídka
Přijde Vám práce Studentských poradců zajímavá? Baví Vás pomáhat lidem? Chtěli byste se k nám připojit? Napište nám na poradci@muni.cz a dozvíte se víc. :)
Psychologická poradna
Internetová psychologická poradna zaměřující se na věci, na které jsou Studentští poradci krátcí. Fandíme jim v jejich záslužné činnosti.